Giới thiệu

Con người

Dự án

Blog

Thông điệp từ CEO3

 

Tôi mang những chiêm nghiệm về thực hành truyền thông tại một tập đoàn đa quốc gia, nơi các giá trị và phương pháp đạt đến sự chuẩn mực gửi gắm vào CREATIO nhằm hỗ trợ tối đa các thương hiệu Việt Nam.

Khi truyền thông trở thành một nhu cầu thiết thực, không chỉ riêng những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, CREATIO còn cung cấp những dịch vụ truyền thông chất lượng quốc tế với ngân sách phù hợp cho những cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.