Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Con người

CREATIO tiền thân là êkip sản xuất tour lưu diễn Việt Nam của ban nhạc Mỹ Backstreet Boys mang tên “This is Us” (03/2011), sự kiện âm nhạc đánh dấu Việt Nam là một điểm đến trên bản đồ âm nhạc thế giới, nơi dừng chân của các nghệ sĩ nổi tiếng, và mở ra một thời kỳ khi người yêu nhạc được tiếp cận với các chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế tại chính quê hương mình.

Mỗi thành viên CREATIO có một nền tảng và kinh nghiệm quá khứ đa dạng, chuyên trách những lĩnh vực khác nhau Tuy nhiên sự khác biệt và chuyên môn hoá tạo điều kiện cho chúng tôi bổ sung lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết, ưu tiên cho sự đơn giản, chuyên nghiệp với tính sáng tạo và tận tâm cao.