Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Giới thiệu

Phương châm hoạt động

CREATIO hoạt động dựa trên 05 phương châm:

Trung thực và minh bạch

Tính trung thực, minh bạch và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của mối quan hệ bền vững mà chúng tôi hướng đến với mỗi khách hàng. Các Hợp đồng tại CREATIO được đính kèm Biên bản Ghi nhớ Không tiết lộ thông tin (Non-disclosure Agreement) và Điều khoản về Quyền sở hữu trí tuệ (Copyright Proprietorship Article), trong đó quy định rõ trách nhiệm của CREATIO trong việc giữ bí mật thông tin do khách hàng cung cấp, và khách hàng được sở hữu trí tuệ các ý tưởng, kế hoạch do CREATIO thực hiện; ý tưởng này, do đó, không được phép sử dụng lặp lại.

Lắng nghe và chia sẻ

Lắng nghe khách hàng, tiếp thu ý kiến và phản hồi là nền tảng của sự hợp tác. Tri thức và kinh nghiệm truyền thông của chúng tôi cộng hưởng cùng sự am hiểu chuyên môn của khách hàng sẽ tạo bệ phóng cho những giải pháp hữu hiệu thăng hoa. CREATIO hướng đến một mối quan hệ tương hỗ dài lâu, nơi chúng tôi được đóng góp sức mình cho sự lớn mạnh của khách hàng, đồng hành trên các chặng đường thành công và phát triển thịnh vượng.

Giải pháp tối ưu

Tại Creatio, chúng tôi lập kế hoạch, bám sát các hiểu biết và đánh giá về môi trường kinh doanh, mục tiêu, đối tượng và xu hướng người tiêu dùng. Kế hoạch trúng đích, được xác lập dựa trên những yếu tố đầu vào đáng tin cậy là cơ sở để khách hàng thực hiện những mục tiêu kinh doanh hay thương hiệu.

Kinh tế hiệu quả

Chúng tôi hiểu, ở mức độ quản trị, mỗi giai đoạn kinh doanh yêu cầu một chiến lược phù hợp với mục tiêu của giai đoạn đó; ở góc hẹp, mỗi chiến dịch truyền thông hướng đến một đối tượng mục tiêu. Vì vậy, không tập trung xây dựng những bản kế hoạch phô trương, hào nhoáng mà tập trung vào thực chất vấn đề, chúng tôi mang đến cho khách hàng một giải pháp có điểm nhấn chủ đạo, đáp ứng những mục tiêu ưu tiên.

Sáng tạo, khác biệt

Một khách hàng cũ với yêu cầu mới là một khách hàng mới. Chúng tôi tìm kiếm sự sáng tạo, độc đáo và không trùng lặp cho khách hàng dù đó là tít bài trên báo, thông điệp trong một bài phát biểu, một giải pháp kích hoạt thương hiệu hay chiến lược CSR. Sự sáng tạo được nuôi dưỡng và gia tăng qua chính tinh thần học hỏi và làm mới mình của các cá nhân tại CREATIO.