Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Giới thiệu

Văn hoá doanh nghiệp

Giá trị nhân văn định hình những nét nổi bật trong văn hoá doanh nghiệp của CREATIO. Điều này tạo không gian tối đa cho sự dân chủ, bình đẳng và sáng tạo cho mỗi cá nhân phát triển. CREATIO hướng đến việc tạo ra một tập thể vững mạnh dựa trên nền tảng đối thoại, trung thực và hỗ trợ nhau trong công việc.

Với mong muốn đóng góp cho xã hội những giá trị tốt đẹp, chúng tôi khởi xướng và tham gia góp sức các chiến dịch CSR, tiếp thị cộng đồng. đồng thời kêu gọi xã hội hoá các chương trình từ thiện, cứu trợ, vốn trước đây chỉ được thực hiện bởi Nhà nước.