Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

Tư vấn chiến lược và lập kế hoạch

Tư vấn chiến lược và lập kế hoạch

Một công trình kiên cố, trường tồn được đảm bảo bởi một nền móng vững chắc. Tương tự, một thương hiệu muốn phát triển, cần dựa trên một chiến lược định hướng xuyên suốt, là tiền đề cho các giai đoạn phát triển sau này.

Tại CREATIO, chúng tôi nỗ lực để đạt được sự am tường về sản phẩm, mục tiêu kinh doanh, đối tượng truyền thông, môi trường kinh doanh của khách hàng (thông qua cơ chế hỏi đáp, phản hồi và tiếp nhận phản hồi), chúng tôi giúp Quý khách xây dựng nên bước khởi đầu vững chắc tạo nền tảng của tương lai:

Chiến lược thương hiệu
Chiến lược Quan hệ công chúng
Chiến lược Truyền thông Tiếp thị Tích hợp (IMC)
Chiến lược Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR)
Chiến lược Quan hệ công chúng cấp cao: Quan hệ chính phủ, phòng bị và quản lý khủng hoảng