Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

Kích hoạt thương hiệu

Mục tiêu của Kích hoạt thương hiệu là đưa thương hiệu vào cuộc sống, tâm thức và trí nhớ người tiêu dùng (NTD). Bên cạnh đó, chiến lược này tạo ra sự tương tác giữa thương hiệu và NTD, xây dựng tâm lý quen thuộc, tin cậy với khách hàng. Kích hoạt thương hiệu sử dụng linh hoạt các công cụ truyền thông nhằm tạo lập, tăng cường nhận thức về thương hiệu và xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Kích hoạt thương hiệu
Tổ chức và quản lý hoạt động ATL
Tổ chức và quản lý hoạt động PR
Tổ chức và quản lý sự kiện
Tổ chức và quản lý chương trình khuyến mại, roadshow, phát mẫu, v.v.
Tổ chức và quản lý tài trợ