Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

Dịch vụ báo chí

Bản chất của Quan hệ Công chúng (PR) là gây dựng và khéo léo vận dụng mối quan hệ giữa con người với con người, trong đó báo giới là đối tượng công chúng cơ bản và quan trọng nhất của PR. Không chỉ là công cụ chính hỗ trợ kích hoạt thương hiệu, báo chí là công cụ đòn bẩy giúp tăng hiệu quả của mọi chiến dịch truyền thông như thiết kế, ứng dụng nhận diện thương hiệu vào sản phẩm truyền thông, sự kiện, CSR, v.v.

Mạng lưới quan hệ báo chí của CREATIO giúp khách hàng thiết lập được mối quan hệ với báo giới vốn đòi hỏi rất nhiều thời gian để tích luỹ, đồng thời quản lý truyền thông một cách hiệu quả và tiết kiệm.

CREATIO giúp Quý khách hàng:

Tư vấn chiến lược và lập kế hoạch
Biên tập và biên dịch
Tổ chức Họp báo, tọa đàm và gặp gỡ báo chí
Tổ chức chương trình thực tế báo chí, hội thảo chuyên đề
Quản lý quan hệ báo chí
Xúc tiến các cơ hội xuất hiện hình ảnh trên truyền thông
Đặt quảng cáo