Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

Chương trình tài trợ, chương trình CSR

Bản chất của hoạt động Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) là mang lại giá trị gia tăng cho các đối tượng liên quan (stakeholders),từ bên trong (CBCNV, Công đoàn) hay bên ngoài tổ chức (người tiêu dùng, người dân, Chính phủ, môi trường, v.v). Đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, việc chú trọng vào hoạt động CSR càng được ưu tiên nhằm thể hiện cam kết và thiện chí trở thành một công dân có trách nhiệm tại nước sở tại,

Cùng với sự năng động, sáng tạo và trẻ trung của đội ngũ nhân sự tại CREATIO, khách hàng có thêm một công cụ hiện đại để kết nối với công chúng đơn giản và thân thiện hơn.

CREATIO giúp Quý khách hàng:

CREATIO giúp Quý khách hàng:

Lập kế hoạch truyền thông mạng xã hội dựa trên nghiên cứu và đánh giá thị trường: Tìm kiếm những kênh online phù hợp với đối tượng, theo dõi các thông kê chi tiết của thị trường, phân tích và kết luận hành vi, thói quen người tiêu dùng.

Thực hiện chiến dịch truyền thông mạng xã hội, nâng cao sự tương tác (social interaction), sự tham gia của công chúng (user participation) và tạo môi trường thông tin do công chúng làm chủ (user-generated content), thông qua sự sử dụng linh hoạt các công cụ Trang chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip, Diễn đàn, Blog cá nhân, Từ điển Wiki, v.v.