Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

Đào tạo

Tại CREATIO, chúng tôi tin rằng, đối với mọi doanh nghiệp, nhân sự là chìa khoá để đảm bảo thành công và phát triển bền vững. Theo nghĩa rộng, nhân sự được phản ánh bởi chất lượng và khả năng thích ứng của các cá nhân, tế bào xây dựng nên tổ chức. Theo nghĩa hẹp, nhân sự bao gồm kiến thức và kĩ năng của các vị trí chuyên môn. CREATIO thiết kế các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng thực tiễn nhu cầu:

1, Phát hiện các tiềm năng và lỗ hổng trong nhân sự

2, Trau dồi và củng cố kiến thức nhân viên

3, Cập nhật các xu hướng của thị trường, đảm bảo doanh nghiệp luôn tiên phong trong lĩnh vực mà mình hoạt động

4, Hoàn thiện kĩ năng thiết thực cho công việc, tăng khả năng thích ứng của nhân sự trước các thay đổi của môi trường

5, Nâng cao sự tự tin của mỗi cá nhân, qua đó xây dựng và gia tăng niềm yêu thích, tâm huyết đối với công việc. Từ đó, doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều hơn sự trung thành và đóng góp từ phía các cá nhân.

Đặc biệt, khi thị trường trở nên toàn cầu hoá, nhân sự cần được trang bị các kĩ năng và kiến thức để hoàn chỉnh hiểu biết về môi trường cạnh tranh nhằm giúp đưa ra quyết định và thực hành tối ưu.

Tuỳ theo nhóm đối tượng, chương trình học sẽ bao gồm một hoặc nhiều học phần thực tiễn nhằm trang bị một kiến thức toàn diện về PR và Marketing bao gồm:

 • Chương trình Đào tạo Quan hệ Công chúng
 • Chương trình Đào tạo Quản lý Thương hiệu
 • Chương trình Đào tạo Marketing – Bán hàng
 • Chương trình Đào tạo Truyền thông Tiếp thị Tích hợp
 • Chương trình Đào tạo Copywriting – Media - Quảng cáo
 • Chương trình Đào tạo Tổ chức sự kiện
 • Chương trình Đào tạo Tiếp thị Công chúng
 • Chương trình Đào tạo Quản trị Bán hàng
 • Chương trình Đào tạo Quản trị Marketing Chiến lược trong thời đại mới
 • Chương trình Xây dựng Thương hiệu Cá nhân và Quản lý Hình ảnh
 • Chương trình Đào tạo Phát ngôn trước công chúng, báo giới và Quản lý khủng hoảng
 • Chương trình Đào tạo Nghiên cứu Thị trường và Đo lường hiệu quả Truyền thông
 • Các chương trình khác theo yêu cầu