Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

Nghiên cứu thị trường và đo lường hiệu quả

Hai hoạt động được liệt kê trong cùng nhóm dịch vụ chính là hoạt động mở đầu và kết thúc của một quy trình truyền thông. Thước đo để đánh giá sự thành công của chiến dịch này là cơ sở cho những điều chỉnh của các chiến dịch tương lai. Hoạt động nghiên cứu thị trường và đo lường hiệu quả thường bị xem nhẹ, bỏ qua hoặc thực hiện vắn tắt trong các chiến dịch.

Các chuyên gia tại CREATIO với kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu sẽ cung cấp cho khách hàng kết luận định tính và định lượng về cuộc điều tra thị trường hoặc báo cáo thực hiện giữa kỳ/ cuối kỳ, nhằm tạo tiền đề để đưa ra những quyết định quản lý và hoạch định chiến lược.

Quý Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Nghiên cứu thị trường và/ hoặc Đo lường Hiệu quả đơn lẻ, hoặc lựa chọn các gói dịch vụ toàn diện của chúng tôi. Khi sử dụng gói dịch vụ toàn diện tại CREATIO, Quý khách hàng được tiếp cận một chuỗi cung ứng giải pháp truyền thông đầu – cuối bài bản, chuyên nghiệp, bao gồm 04 bước: Nghiên cứu thị trường, Tư vấn Chiến lược và lập kế hoạch, Thực hiện chiến lược, Đánh giá đo lường hiệu quả.