Giới thiệu

Con người

Dự án

Blog

Thông điệp từ CEO

Thông điệp từ CEO

Công ty CREATIO được thành lập với mong muốn đáp ứng nhu cầu truyền thông đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thương mại, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong việc được tiếp cận và hưởng lợi từ một dịch vụ chất lượng cao, chi phí cạnh tranh, hiệu quả kinh tế tối ưu.

Mỗi cá nhân, tổ chức khi xây dựng thương hiệu đều tìm đến một chỗ đứng trong tâm thức công chúng, do vậy mỗi bài toán truyền thông cần một lời giải khác biệt. Chúng tôi tin rằng, sự sáng tạo là nguồn gốc của truyền thông,