Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

THIẾT KẾ WEBSITE – XÂY DỰNG SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG

 
Dự án: Thiết kế, nâng cấp và biên tập nội dung website

Khách hàng: Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam

Thời gian: Tháng 4 năm 2012

Mô tả dự án

Đại học Anh Quốc tại Việt Nam (BUV) là cơ sở đào tạo chất lượng. Sinh viên được học chương trình học chuẩn và được cấp bằng của Đại học Staffordshire; hoặc Học viện Kinh tế và Chính trị London thuộc Đại học London (University of London – UoL) trong danh sách 5 trường Đại học hàng đầu tại Anh

100% giảng viên quốc tế có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ với ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các trường Đai học của Anh

BUV mang đến Việt Nam không chỉ chương trình giáo dục quốc tế mà còn cả các chuẩn mực về tuyển sinh và đào tạo tại Anh. Các cá nhân của BUV đều hiểu sự quan trọng của PR trong hỗ trợ hoạt động tuyển sinh, do đó họ lựa chọn CREATIO làm đơn vị tư vấn truyền thông, xây dựng lại website BUV, quản trị website và quản lý nội dung. CREATIO đang vận dụng những kinh nghiệm về truyền thông tại Việt Nam, kết hợp với các hiểu biết quốc tế của BUV để mang lại nhiều cơ hội học tập hơn cho học sinh sinh viên tại Việt Nam

Với tư các là một trường đại học đẳng cấp Quốc tế, CREATIO tư vấn thêm các hoạt động CSR vì cộng đồng, trong đó sinh viên là hạt nhân, làm chủ các chiến dịch tình nguyện và tham gia nhiều hơn đóng góp cho xã hội để xây dựng thương hiệu cho trường cũng như chính bản thân mình

Chiến lược truyền thông mà CREATIO tư vấn cho BUV luôn cố gắng đưa những giải pháp tích hợp nhiều sản phẩm truyền thông đồng thời trong việc tuyển sinh

Thông điệp truyền thông: Tạo cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập và hội nhập dễ dàng hơn trong thời đại mới