Giới thiệu

Con người

Dịch vụ

dv

Blog

Dịch vụ

CREATIO được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức về dịch vụ tiếp thị và quan hệ công chúng chất lượng, hiệu quả kinh tế và bền vững, song vẫn đảm bảo tiêu chí “Sáng tạo không giới hạn”.


Mục tiêu:
Dù bạn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hoặc phi thương mại, quảng bá cho một sản phẩm cá nhân, sản phẩm thương mại, hoặc một chiến dịch cộng đồng, chúng tôi giúp bạn/ tổ chức của bạn đạt một hoặc nhiều mục tiêu sau:
- Xây dựng thương hiệu,
- Truyền tải thông điệp,
- Kêu gọi và thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng truyền thông,
- Kích thích tiêu dùng,
- Thu hút đầu tư,
- Tăng tần suất xuất hiện tích cực trên truyền thông và phòng ngừa khủng hoảng,
- v.v.
Bạn có thể lựa chọn dịch vụ của chúng tôi theo: